Herroepingsrecht

U kunt uw koopovereenkomst binnen 14 dagen zonder vermelding van redenen herroepen.
De termijn van het herroepingsrecht bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde de laatste goederen in bezit genomen heeft.
Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken, dient u ons door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een via de post verstuurde brief, een fax, e-mail of telefoontje) van uw besluit, dit contract te herroepen, op de hoogte te stellen. Graag aandacht voor FINAL sale producten, deze kunnen namelijk niet geretourneerd worden.

U bent hier echter niet toe verplicht is. De herroeping dient u te richten aan:

Esmay Store
info@esmaystore.com

Voor het waarborgen van de herroepingstermijn is het voldoende dat u de kennisgeving over uw beroep op het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verstuurt.
Het herroepingsrecht bestaat conform artikel 6:230 BW onder andere niet bij contracten
– aangaande de levering van goederen die niet vooraf zijn geproduceerd en die voor de productie berusten op een bepaling van de consument of die ondubbelzinning op de persoonlijke behoeften van de consument zijn aangepast,
– aangaande de levering van goederen die snel kunnen verderven of waarvan de vervaldatum snel overschreden kan worden
– aangaande de levering van verzegelde goederen, die op grond van bescherming van de gezondheid of de hygiëne niet geretourneerd kunnen worden als de verzegeling na levering werd verwijderd,
– aangaande de levering van geluid- of beeldopnames of computersoftware in een verzegelde verpakking, als de verzegeling na levering werd verwijderd,

Herroepingsgevolgen

Als u dit contract herroept, dienen wij u alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve de bijkomende kosten, die daaruit resulteren, dat u voor een andere soort levering als de door ons aangeboden, gunstigste standaardlevering heeft gekozen), zonder verzuim en uiterlijk binnen 14 dagen terug te betalen, gerekend vanaf de dag, waarop de kennisgeving over uw herroeping van dit contract door ons werd ontvangen.
Voor de terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; wij zullen in geen geval kosten voor deze terugbetaling in rekening brengen. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen retour hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen hebt geretourneerd, al naargelang wat eerder valt.

U dient de goederen direct en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van dit contract op de hoogte hebt gesteld, aan ons te retourneren of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen als u de goederen voor afloop van de termijn van 14 dagen verzendt. De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening.

U hoeft alleen een eventuele waardemindering te betalen, als deze waardemindering terug te voeren is op een voor de test van de kwaliteit, eigenschappen en werkwijze van de goederen niet noodzakelijke omgang.

Tot zover de informatie over het herroepingsrecht

Close My Cart
Close Wishlist
Close

Close
Navigation
Categories